Wedstrijdaankondiging SWS Stavenisse

Ook dit najaar zijn er weer enkele leuke wedstrijden die door SWS Stavenisse georganiseerd worden. Altijd een leuke ervaring en ideaal om andere vissers te leren kennen. En wat is er leuker dan met elkaar een sportieve strijd aan te gaan tijdens een wedstrijdje hengelsporten op zee.
Algemene informatie:
·        
Bootviswedstrijden        
>        5 november 2016  09.30u  tot  15.30u
    19 november 2016 09.30u  tot  15.30u
·        
Aanmelden                      1.5 u tot 1 u voor
start wedstrijd !!
·        
Start                             Bij invalidensteiger voor de haven.
·        
Einde                             Aangemeerd in de haven.
·        
Vis aanleveren                Vanaf einde wedstrijd tot 0.5u
erna op de haven.
·        
Prijsuitreiking                1,5u na de wedstrijd (in eetcafe ‘’Oud kempen”)
Doorgaan van de wedstrijd  wordt bepaald door de wedstrijdleiding
(minimaal 15 boten) en zal bekend
zijn op de vrijdag voor de wedstrijd na
12
:00u. Bij twijfel kunt u contact opnemen.
Het
visgebied is tot de Zeelandbrug zoals we normaliter zijn gewend. Mocht dit
veranderen dan zullen we proberen dit tijdig aan te geven.
Inschrijvingen vinden plaats bij voorinschrijving tot de woensdag
voor de wedstrijd.
AANMELDEN KAN VIA
E-MAIL
jeroen4300@hotmail.com,                                                                                                bellen, whatsappen of smsen 
Vermeld
hierbij minimaal uw bootnaam, namen van opvarenden en uw telefoonnummer of e-mailadres.
Vrije
wedstrijd en iedereen prijs!!!
Aanmelden ’s
ochtends in eetcafe “Oud Kempen”
 
Buurtweg 5 te Stavenisse ca. 700mtr van de haven. Inschrijvingsgeld
 € 25,00 per koppel /boot deze dient betaald te
worden op de wedstrijddag voor aanvang van de wedstrijd.
Deelname
aan de wedstrijd is volledig op eigen risico.
Wedstrijdleiding:                Jeroen Hengstmengel         (06-25588424)                                                                  Sjaak
Bazen                          (06-22093777)

De
wedstrijdleiding en sponsors wensen u een sportieve maar bovenal een gezellige
dag toe.
      Deelnemer is degene die heeft
ingeschreven en het inschrijfgeld
( 25,00 euro/per  boot) voor aanvang van
de wedstrijd heeft betaald.
2.    Winnaar van de wedstrijd is de boot
welke de meeste kilogram vis ter weging weet aan te bieden bij gelijk aantal kilogram
zal de grootste vis bepalen wie wint.
3.    Er worden 3 ereprijzen uitgereikt de
overige prijzen zullen door loting worden verkregen.
Men dient bij de prijsuitreiking persoonlijk aanwezig te zijn indien niet
aanwezig zal het recht op de prijs komen te vervallen en wordt de prijs naar de
eerst volgende winnaar doorgeschoven.
4.    Het wedstrijdgebied zal voor
aanvang van de wedstrijd door de wedstrijdleiding bekend worden gemaakt. Indien
men zich buiten het aangewezen gebied bevindt volgt diskwalificatie van de
boot, wel mag men zich binnen het gebied vrij bewegen gedurende de duur van de
wedstrijd.
5.    De wedstrijd duur zal voor aanvang
van de wedstrijd bekend worden gemaakt door de wedstrijdleiding (start voor het
invalidensteiger en einde wedstrijd dient men weer aangemeerd te zijn in de
haven).
6.    Men dient zich te houden aan de
wettelijke regelgeving en reglementen (BPR) die door Rijkswaterstaat zijn vast
gelegd.
7.    Tijdens de viswedstrijd mag per
boot met maximaal 4 hengels worden gevist (ongeacht het aantal personen aan
boord) deze mag voorzien zijn van max. 3 haken (zogenaamde 3 haak/dreg is
verboden).
8.    Indien men met een dobber vist mag
ten hoogste met 1 dobber per hengel worden gevist.
9.    Alle aassoorten die de wet toestaat
mogen worden gebruikt.
10.  Alle apparatuur aan boord mag
worden gebruikt.
11.  Tijdens de duur van de wedstrijd
dient men min. 50mtr. afstand te bewaren van een andere boot, zodat men elkaar niet
hindert tijdens het vissen.
12.  Ankeren is verplicht tijdens het
vissen gedurende de wedstrijd.
13.  Aangeleverde vis dient door de boot
zelf tijdens de viswedstrijd te zijn gevangen.
14.  Ter weging aangeboden vis dient
niet gestript, schoongemaakt of verminkt te zijn.
15.  De volgende vissoorten zijn
uitgesloten van weging: zalm, haai, rog.
Indien
deze gevangen wordt dient een foto met inschrijflabel gemaakt te worden, men
krijgt dan 1000 gr toegekend, daarna de vis terug zetten.
16.  Paling en  ondermaatse vis (zie tabel hieronder) dienen
direct terug  gezet te worden.
17.  De vis die ter weging wordt
aangeboden dient in de daarvoor beschikbaar gestelde zak voorzien van een
snelsluiter en een label met de naam van de boot erop te worden ingeleverd op
het weegstation ten hoogste 30 minuten na de wedstrijd.
18.  Men kan tijdens de weging aanwezig
zijn en controleren of het gewicht juist wordt weergegeven en tijdens de
prijsuitreiking zal er geen bezwaar meer kunnen worden aangetekend.
19.  Ondermaatse vis die wordt
aangeboden wordt uit de zak gehaald en per ondermaatse vis zal 500 gram gewicht
in mindering worden gebracht.
20. Vis waarvoor geen minimum maat is
vernoemd in onderstaande tabel,   deze dient minimaal 20 cm te zijn.
21.  Indien een deelnemer de wedstrijd
vroegtijdig beëindigd dient deze dit te melden aan de wedstrijdleiding zie
telefoonnummers hieronder.
22. Indien een deelnemer zich niet
houdt aan het reglement zal deze worden gediskwalificeerd en zal geen recht
meer hebben op een prijs.
23. Als er zich iets voordoet dat niet
wettelijk of in dit reglement is geregeld zal de wedstrijdleiding een
definitief oordeel vellen hier tegen is geen bezwaar mogelijk.
24. De vereniging en/of de
wedstrijdleiding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies,
diefstal, letsel of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
25. Het deelnemen geschied volledig
voor eigen risico en men is zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen.
Minimum vismaten:
Bot:                20cm              Sardine:         11cm               Pollak:                        30cm
Haring:           20cm              Schelvis:        30cm              Leng:                          63cm
Heek:             27cm              Schol:             27cm              Tong:                          24cm
Horsmakreel:            15cm               Kabeljauw:     35cm              Wijting:                     27cm
Koolvis:           35cm              Zeebaars:      42cm              Makreel:                    30cm
Extra
wedstrijdmaten:
Schar:                        20cm              Schartong:    20cm              Steenbolk:                 20cm


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op de blog van De Kleine Bootvisser en met toestemming geplaatst op hengelsportnieuws.nl.