Wedstrijdaankondiging SWS Stavenisse 23 mei 2015

Algemene informatie:
·        
Bootviswedstrijd            23mei 2015 vanuit de haven van
Stavenisse.
·        
Aanmelden                      8.30u-9.00u
·        
Start                             10.00u bij invalidensteiger.
·        
Einde                             16.00u aangemeerd in de haven.
·        
Vis aanleveren                16.30u voorin de haven.
·        
Prijsuitreiking                17.30u (ongeveer)
Doorgaan van de wedstrijd 
wordt bepaald door de wedstrijdleiding (minimaal 15 boten) en zal bekend
zijn op
vrijdag
22mei na 12:00u.
Bij twijfel kunt u contact opnemen.
Inschrijvingen vinden plaats bij
voorinschrijving tot woensdag 23mei 2015.
bellen, whatsappen of smsen naar
onderstaand nummer.
Vermeld hierbij minimaal uw bootnaam, namen van
opvarenden en uw telefoonnummer of e-mailadres.
Aanmelden ’s ochtends in Dorpshuis “de Stove”,
Voorstraat 42 te Stavenisse nabij de haven. Zaal is open van 8.00u tot 9.45u.                          Inschrijvingsgeld
 € 25,00 per koppel /boot deze dient betaald te
worden op de wedstrijddag voor aanvang van de wedstrijd.
Deelname aan de wedstrijd is volledig op eigen
risico.
Wedstrijdleiding:           Jeroen
Hengstmengel     (06-25588424)                                                                      Sjaak
Bazen                   (06-22093777)
De wedstrijdleiding en sponsors wensen u een
sportieve maar bovenal een gezellige dag toe.
WEDSTRIJDREGLEMENT 2015 
1.     Deelnemer is degene die heeft
ingeschreven en het inschrijfgeld
( 25,00 euro/per  boot) voor aanvang van
de wedstrijd heeft betaald.
2.    Winnaar van de wedstrijd is de boot
welke de meeste kilogram vis ter weging weet aan te bieden bij gelijk aantal kilogram
zal de grootste vis bepalen wie wint.
3.    Er worden 3 ereprijzen uitgereikt de
overige prijzen zullen door loting worden verkregen.
Men dient bij de prijsuitreiking persoonlijk aanwezig te zijn indien niet
aanwezig zal het recht op de prijs komen te vervallen en wordt de prijs naar de
eerst volgende winnaar doorgeschoven.
4.    Het wedstrijdgebied zal voor
aanvang van de wedstrijd door de wedstrijdleiding bekend worden gemaakt. Indien
men zich buiten het aangewezen gebied bevindt volgt diskwalificatie van de
boot, wel mag men zich binnen het gebied vrij bewegen gedurende de duur van de
wedstrijd.
5.    De wedstrijd duur zal voor aanvang
van de wedstrijd bekend worden gemaakt door de wedstrijdleiding (start voor het
invalidensteiger en einde wedstrijd dient men weer aangemeerd te zijn in de
haven).
6.    Men dient zich te houden aan de
wettelijke regelgeving en reglementen (BPR) die door Rijkswaterstaat zijn vast
gelegd.
7.    Tijdens de viswedstrijd mag per
boot met maximaal 4 hengels worden gevist (ongeacht het aantal personen aan
boord) deze mag voorzien zijn van max. 3 haken (zogenaamde 3 haak/dreg is
verboden).
8.    Indien men met een dobber vist mag
ten hoogste met 1 dobber per hengel worden gevist.
9.    Alle aassoorten die de wet toestaat
mogen worden gebruikt.
10.  Alle apparatuur aan boord mag
worden gebruikt.
11.  Tijdens de duur van de wedstrijd
dient men min. 50mtr. afstand te bewaren van een andere boot, zodat men elkaar niet
hindert tijdens het vissen.
12.  Ankeren is verplicht tijdens het
vissen gedurende de wedstrijd.
13.  Aangeleverde vis dient door de boot
zelf tijdens de viswedstrijd te zijn gevangen.
14.  Ter weging aangeboden vis dient
niet gestript, schoongemaakt of verminkt te zijn.
15.  De volgende vissoorten zijn
uitgesloten van weging: zalm, haai, rog.
Indien
deze gevangen wordt dient een foto met inschrijflabel gemaakt te worden, men
krijgt dan 1000 gr toegekend, daarna de vis terug zetten.
16.  Paling en  ondermaatse vis (zie tabel hieronder) dienen
direct terug  gezet te worden.
17.  De vis die ter weging wordt
aangeboden dient in de daarvoor beschikbaar gestelde zak voorzien van een
snelsluiter en een label met de naam van de boot erop te worden ingeleverd op
het weegstation ten hoogste 30 minuten na de wedstrijd.
18.  Men kan tijdens de weging aanwezig
zijn en controleren of het gewicht juist wordt weergegeven en tijdens de
prijsuitreiking zal er geen bezwaar meer kunnen worden aangetekend.
19.  Ondermaatse vis die wordt
aangeboden wordt uit de zak gehaald en per ondermaatse vis zal 500 gram gewicht
in mindering worden gebracht.
20. Vis waarvoor geen minimum maat is
vernoemd in onderstaande tabel,   deze dient minimaal 20 cm te zijn.
21.  Indien een deelnemer de wedstrijd
vroegtijdig beëindigd dient deze dit te melden aan de wedstrijdleiding zie
telefoonnummers hieronder.
22. Indien een deelnemer zich niet
houdt aan het reglement zal deze worden gediskwalificeerd en zal geen recht
meer hebben op een prijs.
23. Als er zich iets voordoet dat niet
wettelijk of in dit reglement is geregeld zal de wedstrijdleiding een
definitief oordeel vellen hier tegen is geen bezwaar mogelijk.
24. De vereniging en/of de
wedstrijdleiding is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies,
diefstal, letsel of enige andere vorm van aansprakelijkheid.
25. Het deelnemen geschied volledig
voor eigen risico en men is zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen.
Minimum vismaten:
Bot:             20cm           Sardine:       11cm            Pollak:                   30cm
Haring:        20cm           Schelvis:      30cm           Leng:                     63cm
Heek:           27cm           Schol:          27cm           Tong:                    24cm
Horsmakreel:         15cm            Kabeljauw:    35cm           Wijting:                 27cm
Koolvis:        35cm           Zeebaars:     42cm           Makreel:                30cm
Extra
wedstrijdmaten:
Schar:                   20cm           Schartong:   20cm           Steenbolk:             20cm


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op de blog van De Kleine Bootvisser en met toestemming geplaatst op hengelsportnieuws.nl.