Visserijakkoord Noordzeekust ondertekend

Op woensdag 31 mei is het Visserijakkoord Noordzeekust (ook wel bekend als VIBEG – Visserij In Beschermd Gebied) ondertekend door de visserijsector, de overheid, natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland.

VIBEG regelt dat er gebieden worden gesloten voor de visserij, maar vooral dat de bestaande visserijinspanningen in het hele kustgebied een stuk milieuvriendelijker worden. Het gaat in de praktijk om de garnalenvloot. De garnalensector heeft zich gecommitteerd om uiterlijk in 2019 een reeks maatregelen te hebben uitgevoerd die een negatieve invloed op visstanden en natuur tegengaat. Om het behalen van de gestelde doelen te borgen kent het akkoord een stevige controle component.

Minder bijvangst

De belangrijkste winst voor de sportvisserij is dat de bijvangst van vissen zoals wijting en fint stevig zal worden verminderd. Vis die niet wordt gevangen maar in zee blijft, kan verder (en groter) groeien. Indirect is ook de vermindering van de bodemomwoeling positief. Hierdoor krijgt het bodemleven in zee een betere kans om te overleven en meer divers te worden, wat ook de visstand ten goede komt.

Succesvolle samenwerking

Bijzonder is dat alle betrokkenen behoorlijk tevreden zijn, ondanks (of dankzij?) de langdurige, stevige onderhandelingen die tot het akkoord hebben geleid. Dit is een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen partijen die elkaar niet altijd even goed weten te vinden. Sportvisserij Nederland blijft zich inspannen om ook in andere dossiers waar sportvisserij, natuurorganisaties en beroepsvisserij belangen delen, vooruitgang te boeken door samenwerking te zoeken.

David Vertegaal ondertekent het VIBEG akkoord namens Sportvisserij Nederland.


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op de website van Sportvisserij Nederland en met toestemming geplaatst op hengelsportnieuws.nl.