Snoekbaars uitgezet buitenzijde Haringvlietdam

De komende weken worden aan de buitenzijde van de Haringvlietdam zeventig gemerkte snoekbaarzen vrijgelaten door medewerkers van VisAdvies. Dit om meer inzicht te verkrijgen in de huidige (on)mogelijkheden voor de snoekbaarzen om vanuit de buitenkant van de Haringvlietdam terug te zwemmen naar het Haringvliet.

De verzamelde data dienen als 0-meting voor een herhaalonderzoek in 2019 als de Haringvlietsluizen op een kier staan. Sportvissers die in het Haringvliet een gemerkte snoekbaars vangen, worden opgeroepen deze vangst te melden en zo bij te dragen aan het onderzoek.

De uitgezette vissen hebben operatief ingebrachte zendertjes die gebruikmaken van twee telemetriesystemen: het NEDAP radio telemetrie systeem van Rijkswaterstaat en Vemco telemetrie systeem. Zo kunnen de vissen worden gevolgd als ze bij hun migratiebewegingen langs detectiestations zwemmen. De studie heeft de medewerking en toestemming van Rijkswaterstaat en de Wet op de Dierbescherming (WoD).

Op herhaling in 2019

De resultaten worden later dit voorjaar bekendgemaakt, waarna dit onderzoek in 2019 zal worden herhaald. Dan worden de Haringvlietsluizen volgens het nieuwe Haringvliet Operationeel Programma beheerd worden (de Kier). De verwachting is dat trekvissen en de gezenderde snoekbaarzen dan gemakkelijker door de Haringvlietdam heen en weer kunnen zwemmen. Tegen die tijd informeren we je uiteraard ook over de resultaten van dat onderzoek.

Steentje bijdragen

Als sportvisser kun je ook je steentje bijdragen aan dit onderzoek. Iedereen die in het Haringvliet (of in een van de hiermee in verbinding staande wateren) een snoekbaars met een merkje vangt, wordt gevraagd om het nummer op de tag te noteren en de vangstgegevens door te geven bij bureau VisAdvies (06-41470950 of vis@visadvies.nl). Zet de gemerkte snoekbaars altijd direct weer terug op de plek waar je hem gevangen hebt, ongeacht de conditie van de vis.

Je herkent de gemerkte snoekbaarzen aan de hechtingen op de buik en aan het gele plastic merkje (t-bar van Floy) dat naast de rugvin zit. Geef na de vangst van een gemerkte snoekbaars a.u.b. de volgende gegevens door aan VisAdvies:

  • nummer van het merkje;
  • vangstlocatie;
  • datum en tijd;
  • foto (indien mogelijk);
  • wel/niet levend teruggezet.


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op de website van Sportvisserij Nederland en met toestemming geplaatst op hengelsportnieuws.nl.