Herintroductie van vissoorten

Dankzij een gedegen beheer is de kwaliteit van ons viswater de afgelopen decennia sterk verbeterd en zijn diverse vissoorten terug van bijna weggeweest. Veel vissen komen op eigen kracht terug, maar sommige soorten hebben een extra zetje nodig.

De sterk verbeterde waterkwaliteit, het herstel van de natuurlijke leefomgeving en de aanleg van vistrappen zijn cruciale factoren om vissoorten de kans te bieden om zich te herstellen.

Willen vissen die kans kunnen grijpen, dan is het wel noodzakelijk dat er nog voldoende exemplaren van de betreffende soort in het water aanwezig zijn. En dat geldt helaas zeker niet voor alle vissoorten die van nature in Nederland thuishoren. Sommige soorten zijn simpelweg verdwenen. De kans dat zo’n soort uit zichzelf terugkomt – hoe gezond het water ook mag zijn – is klein, zeker als het een afgesloten water betreft.

Zeeforel

In dergelijke situaties – of als gevolg van een ernstige calamiteit zoals een massale vissterfte door een giflozing, riooloverstort of een te lange ijsbedekking – kan het nodig zijn om een van nature voorkomende vissoort te herintroduceren. Zo was de zeeforel nagenoeg uit ons land verdwenen.

Ooit trokken deze salmoniden onze rivieren op om in de kleinste beekjes te paaien, maar het afsluiten van zeearmen en de aanleg van dammen en stuwen deden deze soort de das om. De verbeterde waterkwaliteit, het opheffen van migratiebelemmeringen en de herintroductie van deze soort in het Lauwersmeer doen echter hoop gloren voor de zeeforel.

Kwabaal

Een ander succesvol praktijkvoorbeeld is de herintroductie van de kwabaal. Deze bijzondere zoetwaterkabeljauw en vroeger relatief algemene soort, is nu een van de meest bedreigde en zeldzame vissoorten in ons land. Hij komt nog slechts in enkele diepe plassen
voor, maar is uitgestorven in een aantal beken waar hij ooit van nature voorkwam.

Samen met Waterschap De Dommel werkt Sportvisserij Nederland daarom aan de terugkeer van deze unieke vissoort. In de Beerze is de biotoop hersteld en zijn juveniele kwabalen uitgezet. Met succes: bij monitoringen zijnonlangs een drachtig kwabaalvrouwtje én een net afgepaaid vrouwtje aangetroffen.

Steur

Ook voor wat betreft de terugkeer van de Atlantische steur zijn de eerste stappen gezet. Deze machtige en uit vrijwel alle grote rivieren van West-Europa verdwenen prehistorische vis, is als onderdeel van het internationale rivierherstel uitgezet in de Waal.

Bij de herintroductie van vissoorten hanteert Sportvisserij Nederland de richtlijnen van de International Union for the Conservation of Nature (IUCN) en de richtlijnen van de European Inland Fisheries Advisory Commision (EIFAC). Die richtlijnen houden onder meer in dat de soort van nature in de regio moet voorkomen, dat de leefomgeving weer geschikt is én dat de oorzaak voor het verdwijnen van de soort is weggenomen.

Bron: Hét Visblad – maart 2017


Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op de website van Sportvisserij Nederland en met toestemming geplaatst op hengelsportnieuws.nl.